Trudnoća nakon inseminacije i IVF-a

Trudnoća nakon inseminacije i IVF-a

Trudnoća nakon liječenja neplodnosti uključuje trudnoće nakon postupaka tempiranih odnosa, ali najviše nakon postupaka potpomognute oplodnje (IVF, ICSI, TESE, PESE, inseminacija).

Obzirom su poznati parametri nastanka trudnoće, odnosno datum aspiracije i stvaranja zametka, IVF trudnoću i trudnoću nakon inseminacije moguće je otkriti vrlo rano. Prema jednom istraživanju, prosječna vrijednost beta HCG-a u urednoj trudnoći na 24-ti dan ciklusa (kada dan aspiracije računamo kao 14-ti dan ciklusa) bila je 6 IU/L, a na 27-i dan ciklusa 218 IU/L.

Naravno, ove vrijednosti imaju velike oscilacije i teško je u ovako ranoj fazi trudnoće po vrijednosti beta HCG reći je li trudnoća uredna ili ne, ali svakako se već četrnaest dana nakon aspiracije može utvrditi pozitivan beta HCG.

BIOKEMIJSKE TRUDNOĆE

Ovo će otkriti i sve biokemijske trudnoće, koje su trudnoće u kojima je beta HCG pozitivan ali se trudnoća nikad ne dokaže ultrazvukom nego vrijednost beta HCG ili sporo raste a zatim stagnira, ili brzo počne padati. Neke ustanove ne žele detektirati biokemijske trudnoće pa traže da se beta HCG nakon postupka vadi kasnije, a neke traže ranije nalaze. Svakako, liječenje neplodnosti ima za cilj rezultirati prvo trudnoćom, a zatim i porodom, ali ponekad i biokemijska trudnoća pokazuje da par i njihov liječnik idu u dobrom smjeru.

PRVI ULTRAZVUK U TRUDNOĆI

Kad se jednom po dvije vrijednosti beta HCG koje rastu i okvirno se duplaju utvrdi uredna rana trudnoća, beta HCG nam više ne može dati korisnih informacija i bolje je izbjegavati vađenje krvi, jer značajno pridonosi stresu. Sljedeći korak treba biti ultrazvučni pregled. Urednu trudnoću sa pozitivnim otkucajima srca moguće je dobrim ultrazvukom dokazati već sa 6 tjedana trudnoće. Ranije od toga moguće je dokazati samo je li trudnoća jednoplodna ili višeplodna, ili vanmaternična.

Nakon pregleda sa šest i kasnije sa devet tjedana trudnoće, te ukidanja sve terapije, posao reprodukcijskog endokrinologa je završen i trudnoću treba preuzeti stručnjak za trudnoće (subspecijalist fetalne medicine) ukoliko je trudnoća komplicirana, ili nadležni liječnik ukoliko se ne očekuju komplikacije (naprimjer kod inseminacija). Stopa pobačaja u trudnoćama nakon postupaka potpomognute oplodnje ista je kao i u spontano ostvarenim trudnoćama, tako da nema razloga za strah od pobačaja.

 

Podijeli: