Pretilost, indeks tjelesne mase i potpomognuta oplodnja

Pretilost, indeks tjelesne mase i potpomognuta oplodnja

Normalna tjelesna težina u odnosu na visinu, odnosno uhranjenost, izražava se brojem koji se zove indeks tjelesne mase (BMI – body mass index). Indeks tjelesne mase, kada je uredan, iznosi između 18.5 i 24.9. U postupcima medicinski potpomognute oplodnje (MPO), previsok ili prenizak indeks tjelesne mase je od izrazito velikog značenja jer značajno smanjuje šansu pacijentice da rodi zdravo dijete. Nizak indeks tjelesne mase (izrazito mršave žene) se sreće puno rjeđe od visokog (pretile žene), pa ćemo ovdje nešto napisati o MPO postupcima kod pretilih žena.

Razlozi zašto se pretilim ženama u većini ustanova ograničava pristup MPO postupcima su sljedeći:

  • Pretile žene teže se oporavljaju od svakog invazivnog zahvata, pa tako i aspiracije
  • Češće su infekcije i ostale komplikacije
  • Otežane su analgezije i anestezije
  • Otežan je ultrazvučni pregled i lošija je kvaliteta slike – otežana aspiracija folikula i povećan rizik zahvata
  • Pretile žene imaju dvaput veću šansu za neredovite ovulacije u odnosu na žene normalne težine. Zato te žene često imaju neuspješne ili nekvalitetne ovulacije, a ponekad trebaju i postupak izvantjelesne oplodnje (IVF)
  • Pretile žene koje redovno ovuliraju također mogu imati teškoća kod zanošenja jer se zbog nepovoljne hormonske situacije produžava prosječno vrijeme do ostvarenja trudnoće
 • Što je žena deblja, to je potrebno više lijekova u postupku IVF-a, manji je prosječan broj stanica koje se dobiju te je manja stopa implantacije, stopa trudnoća i stopa poroda

 

 • Žene sa visokim BMI, u odnosu na žene sa normalnim BMI, imaju veću šansu pobaciti do 24. tjedna trudnoće
 • Što je žena deblja značajno se povećava rizik za sljedeće komplikacije trudnoće: dijabetes, preeklampsiju, hipertenziju, makromiju djeteta (izrazito veliko dijete), težak porod, carski rez, porod prije 32 tjedna trudnoće, smrt djeteta u trudnoći, smrt majke u trudnoći
 • Što je žena deblja viši je rizik za kongenitalne malformacije u trudnoći (spina bifida, anencefalije, hidrocefalus, malformacije ekstremiteta, rascjep nepca…). Zbog spomenute loše kvalitete ultrazvučne slike kod pretilih žena ove malformacije se otežano prepoznaju na vrijeme

Ukoliko je žena normalne težine a partner je pretio, također postoji mogućnost teškoća kod ostvarenja trudnoće, najčešće zbog erektilne disfunkcije (impotencije). Ovo prestaje biti problem nakon gubitka tjelesne težine kod partnera.

Ženama se prije ulaska u postupke MPO preporučuje smanjiti tjelesnu težinu. Najzdraviji je način promjena životnog stila smanjenjem unosa hrane, pogotovo visokokalorijske, i vježbanjem. Ako ovakav pristup ne poluči rezultate, ili je riječ o morbidnoj debljini (BMI >40), ponekad će biti potrebno u program mršavljenja uključiti i endokrinologa za terapiju lijekovima, ili kirurga za barijatrijske operacije. U svakom slučaju, smanjenje tjelesne težine će dovesti do uspostave ovulacija u velikog broja žena, veće stope trudnoća u postupcima MPO, a manje stope komplikacija u trudnoći, što je u interesu i liječnika i pacijenta.

Podijeli: