Kvaliteta i zrelost jajnih stanica

Kvaliteta i zrelost jajnih stanica

Dan aspiracije folikula nije bilo koji dan niti bilo koje vrijeme. Kada je liječnik procijenio da su folikuli dovoljno veliki, što je jedan od pokazatelja zrelosti jajne stanice, određuje se vrijeme davanja lijeka i 36 sati od aplikacije očekuje se ovulacija. Lijek se popularno naziva „štoperica“, a zapravo je pripravak hormona trudnoće. Kako mi želimo prikupiti jajne stanice aspiracijom, vrijeme punkcije folikula treba uslijediti otprilike 36 sati od dobivanja „štoperice“.

Jajne stanice nakon aspiracije pohranjuju se u prethodno pripremljenoj posudici s kapljicama medija pokrivenim uljem, posudice se odlažu u inkubator. Jajne stanice ostavljaju se najmanje dva sata kako bi dovršile dozrijevanje.

Prije nego se pristupi izvantjelesnoj oplodnji, provjerava se kvaliteta i zrelost jajnih stanica. Hormonska stimulacija jajnika i „štoperica“ trebale bi pridonijeti da se razvije oko 80% zrelih jajnih stanica od ukupnog broja jajnih stanica dobivenih aspiracijom. Ako je broj zrelih jajnih stanica manji od očekivanog, moguće da lijekovi za stimulaciju jajnika ne odgovaraju određenoj pacijentici što se unaprijed ne može predvidjeti, ili je pogreška u sustavu dozrijevanja jajnih stanica u jajniku što je mogući uzrok neplodnosti. I svakako, treba napomenuti da je ključna dob pacijentice.

Za postupak oplodnje optimalne su jajne stanice u kojima se vidi polarno tjelešce (MII). Stanice u kojima se dva sata od aspiracije ne vidi polarno tjelešce (MI), ostavljaju se još dva sata i provjerava se da li su dozrele. Istraživanja kromosomskog statusa MI jajnih stanica su pokazala da većina jajnih stanica koje nisu dozrele na vrijeme kromosomski nisu kvalitetne. Nezrele jajne stanice u fazi germinalne vezikule (GV) i jajne stanice u fazi propadanja (atrezija) odbacuju se.

Osim zrelosti, jako je važno kako kvaliteta citoplazme jajne stanice. U citoplazmi se nalazi sve o čemu ovisi razvoj oplođene jajne stanice i ranog zametka do trećeg dana. Prva tri dana rani zametak koristi za razvoj resurse citoplazme a ne hranilišta u kojem se nalazi.

O omotaču oko jajne stanice koji nazivamo zona pelucida ovisi oplodnja jajne stanice. Ona može biti ili teško propusna za spermij pa oplodnja izostaje ili može propustiti više spermija (poliploidna zigota) pa tako oplođene jajne stanice moramo odbaciti.

Kao što smo napisali, velik broj čimbenika utječe na kvalitetu jajne stanice, a svaka pacijentica/par je osoba sa svojim specifičnostima i potreban je individualni pristup kako u odabiru hormonske stimulacije tako i u vrsti postupka izvantjelesne oplodnje.

Podijeli: