Tumačenje nalaza spermiograma

Tumačenje nalaza spermiograma

Kada dobijemo uzorak, prvo pogledamo njegov izgled: količinu (volumen), boju i gustoću.  Nakon pola sata ponovno provjerimo gustoću. To se zove vrijeme likvefakcije. Uzorak je u prvo vrijeme gust i čini se da se na taj način priroda pobrinula da nakon odnosa sjeme ostane u rodnici

Broj spermija se izražava po mililitru uzorka. Ukupan broj spermija dobiva se kada se koncentracija spermija pomnoži s količinom uzorka. U nalazima su navedene granične vrijednosti. Ponekad koncentracija spermija zadovoljava, ali je ukupan broj spermija manji od granične vrijednosti, pa u dijagnozi piše OLIGO. Također ovo piše ako je koncentracija spermija po mililitru manja od granične vrijednosti.

Kada se u uzorku ne mogu naći spermiji uzorak je potrebno koncentrirati u maleni volumen od svega 0,1 ml koji može sadržavati spermije i tada u dijagnozi piše KRIPTO. Ako se i nakon koncentriranja ne nalaze spermiji, dijagnoza je AZOO.

Prema gibanju, spermije ocjenjujemo i svrstavajmo u tri kategorije: progresivno pokretne (PP), pokretne ali bez progresije (P), i nepokretne spermije (NP). Svaka grupa izražava se brojem i udjelom (postotkom) u ukupnom broju. U nalazima su navedene referentne vrijednosti za udio (postotak) PP spermija i PP+P spermija u ukupnom broju spermija. Ako je smanjen udio pokretnih spermija, u dijagnozi će pisati ASTHENO.

Izgled (morfologija) ocjenjuje se nakon što se spermiji oboje kako bi se mogle razlikovati pojedinosti građe glave, vrata i repa spermija. Ako je prilikom analize nađeno manje od 4% morfološki urednih oblika, u dijagnozi će pisati TERATO.

Vitalnost spermija se provjerava bojanjem spermija, na način da boja ulazi i boji samo mrtve spermije. To je posebno važan test kada su svi spermiji nepokretni kako bi mogli razlikovati žive spermije od neživih. Ako je velik udio mrtvih spermija, u dijagnozi će pisati NECRO.

U nalazu navodimo koliko je prisutno okruglih stanica. One mogu biti stanice spermatogeneze, ali i leukociti. Ako je njihov broj veći od referentne vrijednosti, kako bi otklonili sumnju na upalu, preporučujemo mikrobiološku analizu urina i ejakulata.

Ako u nalazu piše aglutinacija spermija, to znači da se spermiji sljepljuju. Razlog tome može biti prisustvo antispermalnih antitijela ili upalni proces. U tom slučaju također preporučujemo mikrobiološku analizu urina i ejakulata. Za razliku od aglutinacije, agregacija spermija znači samo njihovo grupiranje oko čestica prisutnih u ejakulatu.

Spermiogram nije test koji će odgovoriti da li ste plodni ili ne, osim u slučajevima ekstremnih nalaza kao što su azoospermija i teških oblika oligo i teratozoospermije. Spermiogram će odgovoriti na pitanje koliko spermija ima u ejakulatu, i time kolika je vjerojatnost trudnoće, jer ona je rijetko vrlo niska. Kako smo na početku naveli, vi i vaša partnerica zajedno sudjelujete u stvaranju života i činite cjelinu.

Podijeli: