IVF ili ICSI ili… IVF i ICSI

IVF ili ICSI ili… IVF i ICSI

Prije postupka, liječnik i embriolog dogovaraju se koja metoda oplodnje je metoda izbora za par uzimajući u obzir dob pacijenata, uzrok neplodnosti, broj prethodnih pokušaja MPO, oplodnju u prethodnim pokušajima, kvalitetu zametaka u prethodnim pokušajima ovisno o metodi oplodnje, te želju para. Odluci koju metodu izabrati mogu pripomoći rezultati dodatnih analiza kvalitete sjemena kao što su HBA test ili test DNA fragmentacije spermija.

IVF metoda, ili kako je danas nazivamo klasični IVF je metoda izvantjelesne oplodnje u kojoj se dodaju pročišćeni pokretni spermiji u medij gdje se nalaze jajne stanice. Spermiji sami moraju proći barijeru jajne stanice i oploditi je.

ICSI metoda je metoda u kojoj se spermij pomoću mikroigle unosi u citoplazmu jajne stanice.

KADA IVF?

Klasičan postupak izvantjelesne oplodnje preporučujemo parovima kod kojih je prethodno došlo do spontane trudnoće, kod parova s tubarnim čimbenikom neplodnosti, te kod parova kod kojih je u prethodnom postupku MPO došlo do oplodnje u klasičnim IVF-u.

KADA ICSI?

ICSI je jedina metoda izbora kod izrazito loše kvalitete sjemena, kao i kod postupaka kada se spermiji izoliraju iz tkiva testisa (TESE, TESA).

ICSI metoda se savjetuje i starijim pacijenticama kod kojih barijera jajne stanice gubi na kvaliteti, pa ili nije sposobna propustiti spermij ili ih propušta više od jednog.

Ponekad, iako u uzorku imamo zadovoljavajući broj spermija, fertilizacija klasičnim IVF postupkom izostaje, pa je naredni korak primjena ICSI.

ICSI se preporučuje i u slučaju kada se kod klasičnog postupka IVF razvijaju zameci loše kvalitete. Smatra se da loša kvaliteta zametka može biti posljedica oksidativnog stresa jajne stanice izazvan spermijima.

KADA IVF i ICSI?

Što zapravo znači IVF i ICSI postupak? Nakon aspiracije folikula jajne stanice se razdijele u dvije grupe, jedna grupa se oplodi metodom klasičnog IVF-a, a druga grupa jajnih stanica metodom ICSI.

Kada par dolazi prvi puta na postupak MPO, do sada nikada nisu ostvarili spontanu trudnoću, a nalaz spermiograma zadovoljava za IVF postupak, preporučamo kombinaciju oplodnje i metodom IVF i ICSI. Spermiogram nam govori o broju, pokretljivosti, izgledu i vitalnosti spermija, ali ne i o oplodnom potencijalu spermija. Obzirom da ne znamo da li će doći do oplodnje klasičnim IVF postupkom, kako bi izbjegli dodatnu traumu pacijentima, odlučujemo se na kombinirani način oplodnje.

Također, kada se radi o idiopatskoj neplodnosti (ne može se ustanoviti uzrok neplodnosti), preporuča se oplodnja u kombinaciji IVF i ICSI.

Konačnu odluku o načinu oplodnje donosimo uz suglasnost para na dan aspiracije folikula, a odluka ovisi o broju i kvaliteti dobivenih jajnih stanica, te o kvaliteti sjemena na dan aspiracije.

Podijeli: