Neplodnost dodatne pretrage – gdje i kako

Neplodnost dodatne pretrage – gdje i kako

Ponekad je u obradi neplodnosti potrebno učiniti i dodatne, diferentnije i skuplje pretrage. Ovo su histerosalpingografija (HSG), histeroskopija (HSC), TORCH, genetske i kromosomske (kariogram) pretrage, razne krvne pretrage i oralni test opterećenja glukozom (OGTT). Najčešće će biti potrebno učiniti i pregled dojki (pregled, UZV, a nekad i mamografiju), i pregled hematologa (koji će indicirati pretrage na trombofiliju ili antifosfolipidni sindrom).

Histerosalpingografiju (HSG), ultrazvučnu ili rentgensku, moguće je učiniti na svakom odjelu ginekologije u bolnici (potrebna uputnica primarnog ginekologa), ukoliko u bolnici koju izaberete takvu pretragu uopće rade. U privatnim ustanovama češće će biti moguće učiniti ultrazvučnu pretragu (tzv. sono HSG ili Hy-Co-Sy), ali neke veće privatne ustanove rade i rentgensku pretragu.

Histeroskopija (ili office-histeroskopija) jest mali operativni zahvat kod koje se gleda unutrašnjost maternice. Moguće ju je učiniti u bolnici, obično sa većim histeroskopom (potrebna uputnica primarnog ginekologa), ili privatno, gdje se radi office histeroskopija, sa manjim histeroskopom.

TORCH je test na preboljele infekcije toksoplazmozom, rubeolom, citomegalovirusom i herpes simplex virusom, a koji se može učiniti na Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” (potrebna uputnica nadležnog ginekologa i/ili obiteljskog liječnika) ili privatno.

Kromoskomske (kariogrami) ili genetske pretrage se mogu učiniti na Zavodu za citogenetiku KBC Zagreb ili KB Sveti duh (potrebna uputnica od nadležnog ginekologa i obiteljskog liječnika), gdje se mogu učiniti kariogrami, a genetske pretrage je zasada moguće učiniti samo u privatnim laboratorijima.

Ponekad će biti potrebno učiniti osnovne laboratorijske pretrage (KKS, GUK, hepatogram, lipidogram, urea, kreatinin), a kod sumnje na inzulinsku rezistenciju, dijabetes ili kod obrade pobačaja i nešto diferentnije (OGTT). Obradu na trombofiliju je potrebno učiniti prema preporuci hematologa, ukoliko se kod žene zbog više spontanih pobačaja sumnja na trobofiliju, da bi žena odmah u ranoj trudnoći mogla dobiti terapiju. Inače, trombofilija se ne smatra razlogom neuspjelih postupaka potpomognute oplodnje. Ove pretrage moguće je učiniti u bilo kojem državnom (kada je potrebna uputnica primarnog ginekologa ili obiteljskog liječnika) ili privatnom laboratoriju

Ženama starijim od 40 godina, ili onima pod rizikom za karcinom dojke zbog opterećene obiteljske anamneze preporučuje se učiniti pregled dojki (koji obično uključuje pregled, UZV, i mamografiju). Ovo je moguće učiniti i domovima zdravlja ili bolnicama (potrebna uputnica nadležnog ginekologa ili obiteljskog liječnika) ili privatno.

Podijeli: