Embriotransfer

Embriotransfer

Embriotransfer je vraćanje zametka (embrija) u maternicu nakon postupka izvantjelesne oplodnje. Zametak se najčešće vraća u maternicu 2, 3 ili 5 dana nakon postupka oplodnje u laboratoriju.

DAN EMBRIOTRANSFERA

Odluku o danu embriotransfera donose zajednički ginekolog koji vodi MPO postupak i klinički embriolog, a ovisi o više faktora. Najvažniji su: broj i kvaliteta aspiriranih jajnih stanica, broj oplođenih jajnih stanica, dob žene i ishod prijašnjih IVF postupaka. Tako će se primjerice u mlađe žene u koje je aspirirano 10 jajnih stanica, a oplodilo se 9, zameci ostaviti u laboratoriju do 5. dana. Time će se selektirati najbolji zameci. Peti dan će se izabrati najbolja blastocista za embriotransfer, a višak kvalitetnih blastocisti će se kriopohraniti. U starije žene kod koje su se aspirirale 3 jajne stanice, a oplodile dvije, embriotransfer ćemo planirati drugi ili treći dan nakon aspiracije jer najbolji inkubator za zametke je upravo maternica, a ne inkubator u laboratoriju za humanu reprodukciju. U tom slučaju nije potrebna selekcija zametaka, jer ih nemamo u suvišku.

BROJ ZAMETAKA ZA ET

Odluku o broju transferiranih zametaka zajednički donosi par i liječnik koji vodi postupak. Također ovisi o više faktora. Najvažniji su dob žene te broj i kvaliteta zametaka. U žena mlađih od 36 godina koje imaju kvalitetne blastociste, često se predlaže vraćanje jednog zametka (SET – „Single Embrio Transfer“). Naime, najveći uspjeh MPO postupka je rađanje jednog živog i zdravog djeteta. Višeplodne trudnoće su visokorizične te ih se nastoji izbjeći, odnosno svesti na minimum. U nekim zemljama postoji zakonska regulativa koja ne dozvoljava ženama mlađim od 36 godina embriotransfer više od 1 zametka. S druge strane, vraćanje više zametaka povećava ukupnu šansu za trudnoću pa se nekad predlaže vraćanje čak 3 zametka. Vraćanje više od jednog zametka preporuča se starijim ženama, kod embriotransfera lošije ocjenjenih zametaka, u parova s prethodno neuspješnim MPO postupcima u anamnezi. Kod vraćanja više od jednog zametka uvijek postoji rizik za višeplodnu trudnoću, no taj rizik nadilazi veća ukupna šansa za trudnoću.

POSTUPAK EMBRIOTRANSFERA

Za embriotransfer nije potrebna posebna priprema. Izvodi se u ginekološkom položaju. Ukoliko se izvodi pod kontrolom ultrazvuka, preporuča se prije zahvata piti više tekućine jer pun mokraćni mjehur olakšava vizualizaciju maternice transabdominalnim ultrazvukom. Ako se izvodi bez kontrole ultrazvuka, prethodno se isprazni mokraćni mjehur, a prije samog embriotransfera transvaginalnim ultrazvukom se izmjeri duljina materišta. Embriotransfer se izvodi pomoću katetera koji se uvodi u maternicu, a zametak/zameci se istisnu 1-2 cm od najdubljeg dijela maternice (fundusa) jer je na tom mjestu stopa implantacije najveća. Optimalan embriotransfer je atraumatski i bezbolan. Nakon embriotransfera najčešće nije potrebno mirovanje te možete planirati svoje uobičajene aktivnosti. Ne preporuča se izlaganje većim fizičkim i psihičkim optrećenjima.

Podijeli: