Kako poboljšati plodnost i uspješnost postupaka IVF-a

Plodnost se može poboljšati na više načina, a danas se smatra da se određenim metodama može sinergijski djelovati i na uspješnost postupaka IVF-a putem: općih mjera poboljšanja zdravlja oba partnera, kirurških metoda te individualiziranog i kontroliranog pristupa stimulaciji ovulacije.U opće mjere poboljšanja zdravlja... više →

Akupunktura kod liječenja neplodnosti i IVF-a

U novije vrijeme mnogo se govori o metodama kojima se može poboljšati plodnost, bilo u vidu komplementarnih metoda koje se mogu koristiti za vrijeme nekog od postupaka medicinski potpomognute oplodnje (MPO) ili se samo radi o zasebnim metodama kojima se pokušava utjecati na plodnost. Međutim, valja naglasiti da niti jedna od... više →

Trudnoća nakon inseminacije i IVF-a

Trudnoća nakon liječenja neplodnosti uključuje trudnoće nakon postupaka tempiranih odnosa, ali najviše nakon postupaka potpomognute oplodnje (IVF, ICSI, TESE, PESE, inseminacija).Obzirom su poznati parametri nastanka trudnoće, odnosno datum aspiracije i stvaranja zametka, IVF trudnoću i trudnoću nakon inseminacije moguće... više →

Nakon embriotransfera

Nakon embriotransfera pacijenti najčešće pitaju trebaju li mirovati, i koliko dugo trebaju koristiti terapiju.Danas se smatra da mirovanje nakon embriotransfera uopće nije potrebno. U randomiziranoj studiji objavljenoj 2013. godine pokazalo se da su pacijentice koje su ležale 10 minuta nakon embriotransfera imale manju šansu... više →

Iz kojeg će pokušaja uspjeti IVF postupak (uspješnost)

Pacijente uvijek zanima iz kojeg pokušaja će uspjeti IVF postupak. Jednostavan odgovor bi bio “iz prvog”, “iz drugog”, “šansa u prvom je 33% a u drugom 23%”, i slično, ali statistike i radovi na koje ćemo se pozvati u ovom tekstu ne odražavaju današnje moderno vrijeme i takozvanu “kumulativnu”... više →