Naslovna | Stimulacija ovulacije | Klomifen + Metformin

Klomifen + Metformin

Stimulacija ovulacije

Drugi lijek koji se danas dosta koristi u indukciji ovulacije je metformin. To je lijek koji se jako dugo koristi u liječenju dijabetičara koji nisu ovisni o inzulinu, a otkada je otkriveno da inzulin ima veliku ulogu u nastanku sindroma policističnih jajnika koristi se i za indukciju ovulacije u žena sa ovim stanjem.
Dodatak metformina klomifenu značajno poboljšava šanse za trudnoću u žena koje su prethodno bile rezistentne na klomifen. Šansa za trudnoću u korisnica kombinacije naspram korisnica samo klomifena je 4.41 odnosno 3.65. Dakle, kod pretilih žena koje su rezistentne na klomifen, nakon 3 mjeseca treba uključiti i metformin. U metaanalizi iz 2003 godine pokazano je da kombinacija klomifen + metformin dovodi do 56% ovulacija naspram 35% u grupi klomifen/placebo. Žene sa inzulinskom rezistencijom (IR) su i inače češće rezistentne na klomifen, iako do danas nemamo dovoljno studija koje bi potvrdile da one bolje reagiraju na metformin od naprimjer hiperandrogenih žena rezistentnih na klomifen. Također nije poznato da li  mršave PCOS žene sa urednim nalazima inzulina reagiraju na metformin, budući da se iz nekih novijih studija čini da reagiraju.

Međutim, kako tu još ima nedoumica, metformin se još uvijek ne preporučuje kao prvi izbor u indukciji ovulacije u PCOS žena, bez klomifena.

Komentari 

 
#1 sabur 2014-06-08 11:09
ja pijem metformin i klomifen,radila sam folikulumetriju i bila su 4 folikula sve 20-22 mm,i svi su pukli sami.a inace imam pcos :(
 

| Ispis | E-mail

Pratite nas na facebooku

Brza pretraga