Embriotransfer

Metode potpomognute oplodnje

Embriotransfer se može obaviti najranije dvadeset i četiri sata poslije punkcije, iako se to u praksi rijetko događa. Najranije se embriji vraćaju nakon 48 sati, a najčešće nakon 72 sata. U izvjesnim situacijama ovaj se period produžava na nekoliko dana (najviše 5-6). Zameci stari 5 dana zovu se blastociste, i imaju velik potencijal za implantaciju, odnosno šansu za trudnoću. Stvaranje blastociste je u stvari selekcija najkvalitetnijih zametaka. Tim postupkom nastoji se imitirati priroda, jer do implantacije i u prirodi dolazi 5 dana nakon oplodnje.
Međutim, do petog dana mogu opstati i razvijati se samo rijetki zameci, jer ih dosta odumre. U 20% slučajeva, ukoliko se transfer ne učini treći dan, može se desiti da petog dana nema nijednog zametka za transfer. Ukoliko se razvije samo jedan ili dva zametka, svi se prenašaju. Tri zametka su limit iznad kojeg se više zametaka ne vraća. S većim brojem embrija raste i  rizik od višeplodne trudnoće, a paralelno s time i rizik od pojave spontanih pobačaja, prijevremenih poroda i komplikacija u trudnoći.

Na ginekološkom stolu, ginekolog će staviti instrument u rodnicu i prikazati vrat maternice i odstraniti sluz. Zatim će uvesti tanki kateter u maternicu te kroz njega istisnuti zametke. Prijenos zametaka treba biti atraumatski. Biolog će provjeriti kateter nakon zahvata, da se bude siguran da su zameci istisnuti. Postupak je bezbolan, a tijekom njega mogu se osjetiti samo blagi grčevi slični menstrualnim. Ponekad se nakon transfera javi malo krvarenje, obično s površine vrata maternice, a ne iz maternice.Jedan od češćih mitova je potreba za ležanjem 14 dana nakon transfera, što stvara ogroman psihološki pritisak, a za koji nema potrebe. Ne postoje medicinski razlozi zašto mi se nakon transfera tako dugo ležalo, jer je nakon ovulacije cerviks zatvoren i ispunjen gustom sluzi, što spriječava da prenešeni zameci ispadnu.

2-stanični zametak

4-stanični zametak

6-stanični zametak

8-stanični zametak

Blastocista


Komentari 

 
#1 liliana 2012-05-16 10:24
dali se embriotransfer mora pratiti uzv,jer kako znati da su embriji zavrsili bas u maternici
 

| Ispis | E-mail

Pratite nas na facebooku

Brza pretraga