Naslovna | ČLANCI | IVF/ICSI | Povećan rizik za prijevremeni porod nakon IVF-a

Povećan rizik za prijevremeni porod nakon IVF-a

IVF/ICSI

Poznato je da je u trudnoćama nakon IVF-a, čak i jednoplodnim, više komplikacija nego u trudnoćama nakon spontanog začeća. Praksa transfera samo jednog embrija (single embryotransfer- SET) teoretski bi ovo mogla promijeniti. U velikoj studiji istraživača iz Švedske pretražen je švedski nacionalni registar da bi se odgovorilo na ovo pitanje. U studiji je uspoređen ishod trudnoća u općoj populaciji, nakon spontanog začeća, sa ishodom trudnoća iz IVF-a, bilo da je rađen SET ili dvostruki embriotransfer (DET).


Ukupno su pregledane povijesti bolesti od 2002 do 2006, i to 587 009 djece rođene nakon spontanih trudnoća, i 13 544 djece rođene nakon IVF postupaka. Istraživani parametri bili su prijevremeni porod prije 28-og, 32-og i 37-og tjedna, te niska i vrlo niska porođajna težina.

U promatranom periodu, iz SET-a je rođeno 7763 djece, a iz DET-a 5724 djece. Uspoređujući sa općom populacijom, bez obzira na SET ili DET u ovoj skupini bilo je značajno više djece rođene prije 28-og tjedna, a to se odnosi i na sve jednoplodne trudnoće, gdje je svejedno bilo više poroda prije 28-og, 37-og tjedna trudnoće te više djece niske i vrlo niske porođajne težine.

Autori zaključuju da djeca iz postupaka IVF-a imaju veću šansu za raniji porod od djece iz spontanih trudnoća.

15.6.2011.

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

| Ispis | E-mail

Pratite nas na facebooku

Brza pretraga