Naslovna | ČLANCI | IVF/ICSI

IVF/ICSI

Povećan rizik za prijevremeni porod nakon IVF-a

IVF/ICSI

Poznato je da je u trudnoćama nakon IVF-a, čak i jednoplodnim, više komplikacija nego u trudnoćama nakon spontanog začeća. Praksa transfera samo jednog embrija (single embryotransfer- SET) teoretski bi ovo mogla promijeniti. U velikoj studiji istraživača iz Švedske pretražen je švedski nacionalni registar da bi se odgovorilo na ovo pitanje. U studiji je uspoređen ishod trudnoća u općoj populaciji, nakon spontanog začeća, sa ishodom trudnoća iz IVF-a, bilo da je rađen SET ili dvostruki embriotransfer (DET).

 

Uspješnost IVF-a bi mogla biti bolja nakon biopsije endometrija

IVF/ICSI

Biopsija endometrija je zahvat kojim se u žena koje imaju ponavljane neupjele embriotransfere ili sumnju na upalu uzima uzorak sluznice maternice i šalje na analizu. Studija objavljena u časopisu Fertility Sterility sugerira da sam zahvat i lagana lokalna upala koju on prouzroči moguće djeluje povoljno na uspješnost IVF-a.

 

Skleroziranje oštećenih jajovoda prije IVF-a povećava šansu za uspjeh

IVF/ICSI

Oštećeni jajovodi ispunjeni tekućinom, koji se medicinski zovu saktosalpinks, predstavljaju dilemu za modernu reprodukcijsku medicinu, jer još nije konačno utvrđeno treba li ih prije IVF-a kirurški odstraniti ili ne. Ukoliko se pristupi operaciji odstranjenja jajovoda, to negativno utječe na krvnu opskrbu jajnika te odgovor na stimulaciju jajnika postaje nezadovoljavajući.

 

Debljina povećava rizik za odustajanje od IVF-a

IVF/ICSI

Na nedavnom sastanku američkog društva za reproduktivnu medicinu u Denveru prikazani su rezultati istraživanja liječnika iz Michigana, koji su analizirali 158385 ciklusa potpomognute oplodnje. Žene koje su bile u postupcima kategorizirane su prema indeksu tjelesne mase (BMI).

 

Testovi rizika za kromosomopatije pouzdani i u trudnoćama nakon MPO

IVF/ICSI

U trudnoćama nakon MPO nađe se niži nivo proteina PAPP-A, a razina ovog proteina se provjerava u sklopu testova za otkrivanje kromosomopatija u ranoj trudnoći (rani kombinirani probir). Otkako se rade ti testovi probira, zbog standardno nižih razina ovog proteina postoji i dilema da li su testovi pouzdani i u trudnoćama nakon MPO.

 

Povišeni progesteron možda smanjuje stopu trudnoća u IVF programu

IVF/ICSI

Da li je povišeni progesteron razlog za neuspjeh postupka potpomognute oplodnje u nekih žena već je dugo predmet debata. Da bi odgovorili na ovo pitanje, istraživači iz Valencije su proveli studiju koja je nedavno objavljena u časopisu Human Reproduction.

 

Ukoliko se planira IVF, nije se dobro preorijentirati na inseminaciju

IVF/ICSI

I kada je odgovor jajnika na stimulaciju loš pa se dobije samo 1-4 folikula na dan HCG-a, bolje je nastaviti sa planiranom vantjelesnom oplodnjom nego se odlučiti za inseminaciju, kažu autori studije objavljene u časopisu Fertility Sterility. Šansa za trudnoću u žena u kojih se nastavilo sa postupkom IVF-a bila je 3.6 puta veća nego u žena kod kojih se naknadno odlučilo za inseminaciju.

 

Sastav folikularne tekućine važan za uspješnost prirodnog ciklusa

IVF/ICSI

Jajna stanica se razvija u folikulu, koji osim nje sadrži i folikularnu tekućinu. U folikularnoj tekućini se nalaze različiti hormoni i faktori rasta, a prema francuskom istraživanju objavljenom u časopisu Fertility Sterility neke od tih tvari mogu predvidjeti uspješnost postupka IVF/ICSI u prirodnom ciklusu.

 

Pratite nas na facebooku

Brza pretraga