Naslovna | ČLANCI | Inseminacija | Inseminacija, jednom ili dva puta?

Inseminacija, jednom ili dva puta?

Inseminacija

Donedavno je bilo nejasno da li dvostruka inseminacija povećava šansu za uspjeh u jednom ciklusu. U časopisu Fertility Sterility prošlo je ljeto izašla velika analiza svih dosada objavljenih relevantnih radova na tu temu, te je zaključeno da dvostruka inseminacija nema prednosti nad jednostrukom.
Autori su pronašli 6 randomiziranih kliničkih studija (najranija je objavljena 1997, a najnovija 2007) koje su usporedile jednostruku u odnosu na dvostruku inseminaciju u jednom ciklusu, u liječenju neobjašnjene neplodnosti.  Ukupno je u tim studijama sudjelovalo 829 pacijenata srednje dobi 27,4 godine. 431 pacijentica imala je inseminaciju jednom a 398 dvaput.

U prvoj grupi bilo je 62 kliničke trudnoće (14,4%), a u drugoj 54 (13,6%).
Ukupno, nije bilo značajne razlike između dvije grupe kad se kao ishod promatrala klinička trudnoća (vjerojatnost  0.92; 95% interval pouzdanosti 0.58-1.45; p > 0.5).
Autori zaključuju da premda teoretski dvostruka inseminacija sugerira određene prednosti (više spermija prisutno na mjestu oplodnje, pokrivenost mogućih višestrukih ovulacija kod stimulacije ovulacije), ne čini se da su te prednosti realizirane kao viša stopa trudnoća, bar u žena sa neobjašnjenom neplodnosti koje su u ovom slučaju proučavane.
Svakako, treba napomenuti da i ova analiza ima određene slabosti. Uspoređeno je 6 studija koje ipak nisu bile iste, jer su stimulacije ovulacije i način pripreme sjemena u njima bile različite. Zato je moguće da u nekoj drugoj grupi pacijenata dvostruka inseminacija ima prednosti, no to zahtijeva daljnje analize.27.01.2010.

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

| Ispis | E-mail

Pratite nas na facebooku

Brza pretraga