Naslovna | ČLANCI | Inseminacija

Inseminacija

Uspješnost inseminacije

Inseminacija

Intrauterina inseminacija se preporučuje ženama sa problemima sa ovulacijom, kod blagog muškog faktora, minimalne endometrioze, jednostrane začepljenosti jajovoda i idiopatske neplodnosti. Retrospektivna analiza 1038 ciklusa inseminacije u 353 pacijentice nedavno je objavljena u časopisu Fertility Sterility. Svi ciklusi bili su stimulirani gonadotropinima, a progesteronski pripravci su korišteni kao podrška žutom tijelu. Analizirani su parametri koji su mogli dovesti do uspjeha, odnosno trudnoće. 

 

Inseminacija, jednom ili dva puta?

Inseminacija

Donedavno je bilo nejasno da li dvostruka inseminacija povećava šansu za uspjeh u jednom ciklusu. U časopisu Fertility Sterility prošlo je ljeto izašla velika analiza svih dosada objavljenih relevantnih radova na tu temu, te je zaključeno da dvostruka inseminacija nema prednosti nad jednostrukom.
Autori su pronašli 6 randomiziranih kliničkih studija (najranija je objavljena 1997, a najnovija 2007) koje su usporedile jednostruku u odnosu na dvostruku inseminaciju u jednom ciklusu, u liječenju neobjašnjene neplodnosti.  Ukupno je u tim studijama sudjelovalo 829 pacijenata srednje dobi 27,4 godine. 431 pacijentica imala je inseminaciju jednom a 398 dvaput.

 

Pratite nas na facebooku

Brza pretraga