Naslovna | ČLANCI | Preuranjena menopauza

Dob žene i preuranjena menopauza

Broj antralnih folikula predviđa rezervu jajnika

Dob žene i preuranjena menopauza

U prvoj se fazi ciklusa u žene u reprodukcijsko doba može izmjeriti broj antralnih folikula (AFC, antral follicle count). To su folikuli veličine 2-8 mm koji se lako vide i prebroje ultrazvukom. Njihov broj prema mnogim istraživanjima dobro korelira sa odgovorom na stimulaciju u postupcima potpomognute oplodnje.

 

IVF značajno skuplji za starije žene

Dob žene i preuranjena menopauza

Većina država sudjeluje u participaciji troškova za IVF. Međutim, nova bi ih studija objavljena u časopisu Human Reproduction, a koju je financirala australska vlada, mogla nagnati da razmisle o participaranju u troškovima za starije žene.

 

Uspješnost IVF-a u žena starijih od 40 godina

Dob žene i preuranjena menopauza


Nedavno je u časopisu Fertility Sterility objavljeno jedno od najvećih retrospektivnih istraživanja o uspješnosti IVF/ICSI ciklusa u žena starijih od 40 godina. Autori su analizirali 2386 svježih IVF/ICSI ciklusa u žena starijih od 40 godina. Prosječna dob cijele grupe bila je 41,3 godine, a uključene su bile žene u dobi od 40 do 48 godina.  Indikacije za potpomognutu oplodnju su bile razne: muški faktor, neprohodni jajovodi (tubarni faktor), endometrioza, neobjašnjena neplodnost i kombinirani faktor.
Za cijelu grupu je uspješnost izražena kao postotak živorođene djece bila 6,7%. U žena mlađih od 43 godine iznosila je 7,4%, a u grupi žena starijih od 43 godine samo 1,1%. Slično je primijećeno i za stopu pobačaja: u žena mlađih od 43 godine stopa pobačaja bila je 43,1%, a u starijih 65.2%.
Autori zaključuju da je ženama starijim od 43 godine uputno savjetovati donaciju jajne stanice ili embriotransfer zametaka smrznutih u mlađoj dobi, dok kod žena mlađih od 43 godine ima smisla pokušati IVF ukoliko to žena želi.

Nedavno je u časopisu Fertility Sterility objavljeno jedno od najvećih retrospektivnih istraživanja o uspješnosti IVF/ICSI ciklusa u žena starijih od 40 godina. Autori su analizirali 2386 svježih IVF/ICSI ciklusa u žena starijih od 40 godina. Prosječna dob cijele grupe bila je 41,3 godine, a uključene su bile žene u dobi od 40 do 48 godina.  Indikacije za potpomognutu oplodnju su bile razne: muški faktor, neprohodni jajovodi (tubarni faktor), endometrioza, neobjašnjena neplodnost i kombinirani faktor. 

 

Pratite nas na facebooku

Brza pretraga